วันที่ 17 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
14.00 น.   เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน (โอเพ่น)  ณ สนามแบดมินตัน เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ