วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2561
เวลา
กิจกรรม
รายละเอียด
ผู้ปฏิบัติ
06.00 น. และ 20.00 น.   ขอเชิญเฝ้าส่งเสด็จฯ /ประธานกิจกรรมยามค่ำคืน  ณ สนามเฮลิคอปเตอร์ตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ /โรงเรียนบ้านลาแล  นายสุพจน์ มณีรัตนโชติ